Vannacht had ik een droom. Ik droomde dat ik Engels moest leren voor een tentamen. Ik moest nog heel veel leren en had daar veel te weinig tijd voor. Ik wist in de droom niet hoe ik het voor elkaar moest krijgen.

In mijn dagelijkse, wakkere leven hoef ik geen tentamens te maken. Als ik iets ‘moet’ is dat omdat ik er zelf voor kies. Ik vind het echt geniaal om een droom te krijgen die me intrigeert en me daarmee op het spoor zet om een specifiek ‘moeten’ los te laten. In de droom moest ik een Engels tentamen maken. Waarom Engels en geen wiskunde? Ik red me heel goed in het Engels en heb vorig jaar met succes een Engelse cursus afgerond op mijn werk.

Vorige week zei een collega tegen mij dat ik perfect communiceer in het Engels, ook al kun je horen dat ik uit Nederland kom. “Het accent en de manier van spreken hindert in geen enkel geval je vermogen om te communiceren,” zei ze. Ai, ik heb Amerikanen Engels horen spreken met buitenlanders alsof ze spreken tegen hun landgenoten. Ze gebruiken moeilijke woorden en zinsconstructies en vragen zich niet af of de ander begrijpt wat ze zeggen.

Ik pas mijn taal – en dus mijn Engels – aan als ik met mensen spreek. In Afrika gebruik ik eenvoudiger zinnen dan in Amerika en als ik met een Engelsman over water spreek – wat soms voorkomt – zeg ik als snel [whotta] in plaats van [whodda]. Volgens de collega waar ik het eerder over had, is dat een mooie eigenschap omdat spreken gaat over een boodschap overbrengen en niet over het foutloos toepassen van taalkundige regels of het ‘accentloos’ Engels spreken.

In het verleden wilde ik accentloos Engels leren spreken. Nu besef ik me dat accentloos Engels spreken niet bestaat. Iedereen heeft een accent. Ook wat Engels betreft, moet je eerst een accent kiezen voordat je kunt leren deze dat accent perfect te spreken. Mensen mogen best horen dat ik uit Nederland kom. In Australië en Nieuw-Zeeland blijkt dat zelfs een voordeel te zijn als je daar een baan zoekt omdat het Europese onderwijs er hoog aangeschreven staat.

Wie zegt trouwens wat perfect Engels is? Er zijn veel meer mensen op de wereld die Engels niet als hun moedertaal hebben dan ‘native speakers’. Is het doel van taal niet communicatie? En verandert taal niet door de geschiedenis? Accentloos en perfect Engels spreken bestaat dus eigenlijk helemaal niet. En hoe leuk is het om aan iemands taal te horen wat zijn achtergrond is! Zou het niet gek zijn om een ras-Chinees Engels te horen spreken met een perfect Zuid-Afrikaans accent? Of een Hongaar met een perfect Australisch accent?

Waar ik ook ben, ik ben op reis als Nederlander. Dat mogen mensen best horen. Gelukkig is de mens die zijn afkomst niet verloochent. Tegelijk word ik met elke reis ruimdenkender en meer wereldburger. Echt gelukkig is de mens die zijn dagelijks leven ziet als een leerzame reis!

Taal, communicatie en reizen
Share This